acta de quarta sessió

Acta de quarta sessió

Dia: 29/05/2020

Hora: 17:35 

Assisteixen:  Marta Curto, Angel Mesado, Matilde Villaroya, Ramón Gras,  Pere Estupinyà, Joan Estellé, Miriam Torres, Marta Iglesias. 

Marta Curto comenta la possibilitat convidar a alguna persona que ens sembli interessant i que aporte nous punts de vista a cada trobada. Proposa per a la propera a Joel Vicient, fundador de Captio. Conèixer quins problemes té per trobar talent , quins són els motius que li han fet mantenir-se aquí? Problemes? Dificultats?.  Matilde i Àngel es pronuncien a favor, comentant que serà interessant, com a sector estratègic i com a experiència professional. 

Marta Curto s’encarrega de convidar-lo. 

Àngel proposa a Andreu Orte. Doctor en ciències polítics, tècnic d’avaluació a la Diputació de Barcelona.  És de Tortosa.

Pere Estupinyà ens anuncia que publica un nou llibre el dijous vinent “A vivir la vida”.  Felicitats

Joan Comparteix en la pantalla el DAFO. 

Cal llegir-lo amb calma i aportar coses a destacar en la següent sessió. 

Ramón fa un resum de  les seves aportacions al DAFO. 

Cal que hi hagi més visibilitat dels projectes i espais per a la col·laboració.  

Visibilitat a través de les eines digitals. Esperit caradura dels italians per treure punta a tot el que tenim. Potenciar Ruta de les càtedres del vi, parcs naturals…

Hi ha un esforç gran en la primera fase innovadora que posteriorment no continua. Cal que hi hagi una relació real entre les universitats i les empreses. 

La meitat de la población que perd la provincia de Tarragona és a les TE. 

Pere comenta que li ajudaria a entendre millor el comentat per Ramón en un exemple concret de les situacions comentades  (Transferència de coneixement i escala)

Ramón i Matilde ens aportaran aquest tipus d’exemples. 

Miriam presenta el primer prototipo de la pàgina web. 

Matilde proposa que a la web hagués un apartat de recomanacions, llibre, articles, questions que creiem que siguin interessants per a nosaltres. Tothom està d’acord.

Cap a on anem? què volem ser? 

Àngel Mesado: Grup de professionals que tenen a coses a dir, articular idees i fer propostes a la societat. Com a think tank, com es relaciona això amb la resta d’actors públics i privats del territori? Quina és la identitat agafa el grup? Com ens estructurem? quin pla hi ha? Com ens estructurem? Ell proposa un Think Tank Classic. 

Pere estupinyà:  Diferents graus d’involucrament i estructura. Pere forma part de fundació  de Cotec https://cotec.es/ Si ha de crèixer, algú ha d’aixecar la mà i jo sóc la/el capità / capitana del barco i necessitat d’estructura. 

Joan : Definim un cami 

Matilde: Grup d’experts, gent que pot aportar les seves idees? Filantròpic? Volem que traspassi 

Què som i què fem. Donar-nos a conèixer. Donar-nos a conèixer amb agents que puguin fer coses. No hi ha prou en donar  idees, 

Administració local que puguin desenvolupar les nostres idees i actuar com assessors d’aquest projectes Quina utilitat li volem donar a això. Cal portar-lo més enllà

Marta Curto: Institut Ostrom  https://institutostrom.org/ Temes ecnomòmics. Presenten les seves idees a institucions. 

LListat de vint propostes a les institucions.  Potser cal fer un llistat d’institucions a les que es podria anar a presentar el projecte. Fer actes. Proposta per a web. Punt de trobada a l’espai web. 

Àngel coneix aquest institut i tenen una filosofía d’implicar-se en primera fila dels debats socials. 

Agenda compartida dels elements que funcionin com a palanques de desenvolupament del territori. 

Proposa com a missió del grup establir certs punts de consens d’estratègia de desenvolupament territorial desde un punt no polític o d’institució local. 

Joan: Crear un fundació? Institut?

Fesem lo que fessim, hem de ser molt actius i professionals. Tot i que hem de vigilar de no caure en crear una estructura que sols busca subvencions i ajudes per a viure. 

Pere: Per aplicar accions i implementar-les, cal múscul. 

Nosaltres com a think tank diem coses, pesem… 

A Àngel també li agrada molt la fundació Cotec  – com a trobada de professionals- com a model i potser ens encaixa més a nosaltres . Recomanar, establir punts de consens. Entrar en execució, lideratge ens carregaria de faena i se’n va de la nostra responsabilitat. Cotet a més a més, té una naturalesa molt amable amb les institucions lo que fa que sigui fàcil posar-se en contacte amb ells. 

Cotec també fa molt bé unir i conectar. Escolta propostes innovadores i facilita trobades. Fa d’intermediari entre start ups. Una de les avantatges de cotet és que té un patronat àmpli. 

Àngel. Organisme de consens. Xarxa de professionals. que al no portar política al darrera pot facilitar la recerca de finançament per a fer-ho possible. 

Tasques a fer

  • DAFO
  • LLista d’agents i institucions per a veure que hi ha al territori que estan funcionant. 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *