reunió 6 accions a seguir

Elecció de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del territori i distribució de tasques entre els membres. 

 

reunió 5 - TALENT - invitat joel vicien

El talent de les terres de l’ebre que torna, és el que millor funciona a les empreses, per què no comencem a produir nosaltres més talent aquí? 

Importància de donar visibilitat als casos d’èxit, a l’empresa i a l’equip. Role-Models.

S’ha de potenciar l’emprenedoria interna. Detectar en etapes joves i acompanyar-los (programa + recursos).

 

L’accessibilitat entre els centres educatius i la seva gent, és molt fàcil. Ens podem posar d’acord ja que estan molt interessats fer. Som pocs i ens coneixement molt. Això és una oportunitat.

 

El talent que està fora. Trobar projectes amb els que connectar als que estan fora amb el territori serà més atractiu que dir-lis de tornar

4ta sesión think tank

reunió 4 Cap a on anem? què volem ser?

Possibilitat convidar a alguna persona que ens sembli interessant i que aporte nous punts de vista a cada trobada.

-Presentació de l’dafo de les Terres de l’Ebre

-Cap a on anem? què volem ser? 

-Llista d’agents i institucions per a veure que hi ha al territori que estan funcionant. 

reunió 3 Propostes concretes i acotant accions

És important disposar d’un espai físic amb una serie de serveis i recursos que donin suport a les iniciatives.

Activitats que lliguen a una xarxa de professionals.

Les TE tenen una avantatge i es que la masa crítica és més petita el que permet recollir resultats a curt termini.

Propostes concretes. vinculats amb estudis de POSTGRAU especialitzades amb lo que ens interessa al territori.

Potser fer un DAFO ens aniria molt bé per saber cap a on volem anar. + Incorporar altres veus i experiències en temes puntuals. 

reunió 2 El sector turisme podria ser una oportunitat a les terres de l'ebre?

Les TE estem a la segona comarca amb menys morts i menys afectació. Pot ser una oportunitat?

El sector turisme podria ser una oportunitat?

Necessitem unir tot el territori i preparar a la societat. Potser fer-ho en una unió dels ajuntaments. Una estructura comun.

Es pot crear una Barcelona Activa a les TE?

think tank primera sesión

reunió 1 presentació del think tank

Presentació dels integrants del Think Tank 

Plantejament del projecte

Quines són les amenaces i les oportunitats de les Terres de l’Ebre amb la possible nova normalitat?

Es pot fer alguna cosa per a no quedar-se enrere?