DEBILITATS

Diagnòstic Cultural: Poca visibilitat: Barcelona i en menor mesura la Costa Daurada captant l’atenció, turisme de masses i inversió infraestructural i de seus de companyies
Diagnòstic Cultural: Comunicació online: cal reforçar-la
Diagnòstic Urbanístic: Manca d’inversió en infraestructures adequada a les necessitats de les comarques de l’Ebre: carreteres, ferroviari, etc. La relativa baixa densitat de població dificulta que les inversions es puguin beneficiar d’economies d’escala
Diagnòstic Econòmic.Massa crítica limitada: 180,000 habitants, 2.5% de Catalunya,Això obliga a les Terres de l’Ebre a optar per la qualitat (bo, però sense marge de maniobra)
Diagnòstic Econòmic.Pèrdua d’influència d’Ascó si es clausura el 2035
Diagnòstic Econòmic.Química: Ercros de Flix tanca després de 118 anys, insuficient reinversió, llegat de contaminació
Serveis centralitzats a bcn
Falta de cultura empresarial que fomente i valori el capital humà com a valor clau
Falta de perfils qualificats
Baixa cobertura de la fibra òptica
Mala connexió amb AVE Camp de Tarragona i en general manca de línies ràpides direcció BCN i València. També a considerar el transport de mercaderies.
Baixa Disponibilitat de pols de desenvolupament (pocs llocs de treball en serveis empresarials avançats, en tecnologies de la informació o en serveis intensius en coneixement)
Accés deficient als mercats de clients i proveïdors (deguda la baixa densitat de població i llunyania amb mercats finals) i a la informació (baixa cobertura mòbil i d’internet)
Baix nivell innovador (llocs de treball en recerca, nombre de patents i marques…)
Poc esperit emprenedor i dinamisme empresarial (pot ser degut a factors culturals però també a la manca de recursos, p.ex. suport de l’Administració)
Internacionalització
Dispersió de l’activitat? Manca de llocs de trobada per compartir experiències. Ciutats mitjanes que no fan xarxa
Manca d’alineament d’agents públics i privats amb una estratègia unificada de desenvolupament/creixement pel territori
Fuga de talent estructural
Poca autocrítica i victimisme arrelat en la societat
Territori poc reconegut com bon lloc per viure i treballar
Poca aposta universitària i poc recolzament

PROPOSA

AMENACES

Diagnòstic Cultural:Escassa visibilitat pot fer perdre oportunitats: Barcelona i en menor mesura la Costa Daurada captant l’atenció
Processos de despoblació rural afecten 64 municipis de l’interior de l Província de Tarragona, 30 dels quals a les Terres de l’Ebre (Flix, Riba-Roja i Bot essent les municipis que més població perden)
Diagnòstic Urbanístic: Dificultat per captar inversions, cal explicar millor els actius i les fortaleses de la terra (talent local, concentració en 4/5 indústries amb forta tradició, encant de la vida, etc)
Diagnòstic Econòmic Atomització d’empreses pot dur a risc d’adquisició (grups foranis)
Diagnòstic Econòmic Manca d’inversions en infraestructures pot limitar el potencial exportador i dinamitzador de les exportacions
Diagnòstic Econòmic Feblesa de connexió entre universitat i teixit productiu / econòmic pot dificultar la transferència de tecnologia
Diagnòstic Econòmic. Focus: Risc de dispersió d’esforços
Demografia: baixa taxa de natalitat
Competència amb altres territoris
Desconnexió amb els centres de decisió
Distància a BCN fa que es desconegui el que passa allí i es pugui participar
La gran capacitat d’atracció i centralització de BCN
La disminució progressiva del comerç de proximitat
 

PROPOSA

FORTALESES

Diagnòstic Cultural: Art i Cultura: ruta de les Catedrals del Vi, ruta modernista, ruta medieval, ruta barroca, Centre Picasso a Horta de Sant Joan
Diagnòstic Cultural: Natura: Delta de l’Ebre, esports fluvials en el riu Ebre, paisatge amb encant a totes les contrades
Diagnòstic Cultural: Gastonomia : especialitats del Delta, vi de Terra Alta i Priorat
Diagnòstic Urbanístic: ciutats petites i amb qualitat de vida elevada
Diagnòstic Econòmic. Exportacions, que podrien ser encara molt superiors a les actuals:Productes Químics, Plàstics i Polímers,Agroalimentari: vi, peix i marisc, oli d’oliva,Maquinària Industrial: fabricació de motors, turbines, construcció,Fusta / disseny de mobles i Paper
Diagnòstic Econòmic.Complexitat Econòmica: Nivell comparable d’exportacions per càpita al promig de Catalunya i de les quatre províncies. Malgrat això: la regió no rep les inversions equivalents en infraestructures
Diagnòstic Econòmic.Sectors amb massa crítica: Agroalimentari: vi, fruita, peix i marisc, oli d’oliva, Energies renovables: eòlica, solar, hidroelèctrica,Paper i Cartró: packaging, productes de paper, impressió / edició, Plàstics i polímers: packaging, contenidors de plàstic, productes per la salut, embotellament, 3D Printing,Fusta: disseny i producció de mobles, disseny d’interiors,Cosmètics i Farmacèutic: cosmètics, perfums, colorants

Proximitat amb nuclis com Bcn, València

Entorn Paisatges bonics, resilients, vius, i productius.
Qualitat de vida
No massificació, poca densitat demogràfica
Agroalimentari
Les TE tenen una avantatge i es que la masa crítica és més petita el que permet recollir resultats a curt termini.
Disponibilitat de sòl i espai per l’activitat econòmica
Sostenibilitat ambiental
Cost del sol industrial baix
Territori dintre del marc d’ajuts d’estat
Abundància d’aigua com a recurs fonamental per determinades indústries
Espai reconegut per ser preservat
 

PROPOSA

OPORTUNITATS

Diagnòstic Cultural:Promoure el turisme de qualitat: cultural, gastronòmic, natural
Diagnòstic Cultural:Presència forta a internet: pàgines web atractives, disseny, vídeos, etc.
Diagnòstic Cultural:Manca de massificació a la costa: a temps de fer un urbanisme de qualitat per als ciutadans i per als visitants
Diagnòstic Urbanístic:L’escala de ciutat petita (Tortosa, Amposta, Gandesa, Flix, etc) i de pobles de la zona permet una elevada qualitat de vida si es millora l’accés i s’activa l’economia
Diagnòstic Urbanístic:Noves metodologies d’anàlisi infraestructural amb criteri de demanda permeten identificar les necessitats infraestructurals de l’economia i la ciutadania
Diagnòstic Econòmic. Smart Specialization: 3 regions diferents dins de les Terres de l’Ebre. Delta de l’Ebre: agroalimentari (arròs, marisc, especialitats Delta),Eix Energètic de l’Ebre: Producció industrial de maquinària i tecnologia per producció d’energies renovables,Terres de l’Ebre – Heartland: agroalimentari, vi, cleantech
Diagnòstic Econòmic. Exportació d’energia renovable via Corredor del Mediterrani energètic
Diagnòstic Econòmic.Reforçar la relació tecnològica i de coneixement amb l’eix Tarragona-Reus-Valls buscant la compatibilitat de knowhow col·lectiu
Diagnòstic Econòmic. Renovació tecnològica a nodes clau: Flix, Gandesa, Tortosa, Amposta: sofisticació dels productes i serveis propis i pol·linització encreuada entre sectors tecnològics i indústries amb tradició local
Diagnòstic Econòmic.Cooperació Rural: de suport infraestructural, de negoci i logístic per afavorir les exportacions de productes “specialty” de les Terres de l’Ebre
Diagnòstic Econòmic. Potenciació del Campus URV de Tortosa i el seu centre d’innovació i iniciativa emprenedora

Sector turístic de qualitat i proximitat

Teletreball i retorn de persones al territori.La distància ja no es un handicap per a treballar. Revalorització del món rural com a opció de vida
Construcció sostenible
Innovació rural
Especialització dels clusters existents -Cartró, eòliques, fusta…
Augment empreses e-commerce.
Empoderament ciutadà
Digitalització en estat incipient. No només permet teletreball i e-commerce sinó que pot ajudar a millorar els processos en bona part dels sectors productius (augmentar la competitivitat dels productes i serveis)
Recuperació del talent dispers (fugat) (p.e. mitjançant xarxes de professionals o projectes que els ajudin a connectar amb el territori des del seu lloc de resiència)
Efectes del CODIV19 més baixos que a la resta del territori
Tendències slow life
Tendències a l’alça d’energia fotovoltaica i energies renovables

Economia circular i simbiosi industrial. Lloc ideal per crear un cluster de economia circular en l’àmbit especific del sector agroalimentari

PROPOSA