** en construcció **

PUBLICACIÓ DEL

PRIMER ESTUDI I MAPA DEL TALENT DE LES TERRES DE L'EBRE

THINK TANK TERRES DE L'EBRE

PROPOSTA D'ESTUDI I MAPA

El Think Tank Terres de l’Ebre i la XXXX, conjuntament amb l’xxxx de les Terres de l’Ebre presenten la proposta d’elaboració, publicació i anàlisi del primer Estudi i Mapa del Talent de les Terres de l’Ebre.

La vital transcendència de comptar amb els recursos de màxima qualitat per al futur i benestar de les Terres de l’Ebre, ens porta a actuar amb l’objectiu de potenciar i atraure el talent a les nostres terres.

OBJECTIUS:

Des de la participació ACTIVA d’entitats, empreses, sector educatiu i administració de les quatre comarques ebrenques es pretén:

– Publicar l’Estudi i Mapa del Talent de les Terres de l’Ebre.

Crear un PPAT (pla de potenciació i atracció de talent). que contingui línies de treball i actuacions concretes per superar les barreres a l’atracció i potenciació del talent al territori. 

– Definir objectius mesurables i indicadors per poder avaluar l’efectivitat del PPAT.

– Establir un calendari amb accions concretes a dur a terme durant l’any 2023.

– Identificar responsables per coordinar cadascuna de les actuacions i mesurar els assoliments. 

– Crear un institut/oficina/grup… del PPAT, per gestionar les accions amb medibles clars i objectius mesurables.

 

 

on

quan

forma'n part

Sponsors