Visió – Unes Terres de l’Ebre on els projectes estratègics de desenvolupament econòmic i social aporten valor afegit i tenen un impacte positiu contrastable; que compten amb assessorament professional de primer nivell i amb una implementació de qualitat caracteritzada -entre altres aspectes- per una bona col·laboració público-privada. 

 

Missió – Aportar informació rellevant, criteri, eines per a la reflexió i dades a disposició de la societat i dels decisors públics per una presa de decisions ben informada i amb el màxim consens de territori. Treballar per la difusió de bones pràctiques i per la connexió del territori amb els principals centres de coneixement i de reflexió del nostre entorn. 

 

 

Objectius 

 

  • Promoure que les principals decisions de polítiques públiques al territori estiguen fonamentades en dades i criteris contrastats i fiables

 

  • Aglutinar talent professional i acadèmic interessat en contribuir al progrés de les Terres de l’Ebre 

 

  • Organitzar i donar suport al debat tècnic sobre les principals decisions estratègiques del territori

 

  • Connectar el món professional i acadèmic de les Terres de l’Ebre amb els principals centres d’influència del nostre entorn i a nivell internacional  

 

  • Detectar oportunitats i amenaces per al futur del territori