privacitat

L’informem que el responsable de tractament de les seves dades personals és el Think Tank Terres de l’Ebre, el qual tractarà les seves dades per gestionar la seva inscripció i prestar els serveis corresponents. La legitimitat del tractament es fonamenta en el seu consentiment per facilitar-nos voluntàriament les seves dades. L’informem que les seves dades no seran cedides a tercers, excepte a aquells professionals o membres que necessàriament hagin d’intervenir per les accions o serveis prestats per aquesta. 

En qualsevol cas, i en tot moment, podrà accedir a la rectificació o anul·lació de les dades facilitades mitjançant l’enviament de petició escrita dirigida al Think Tank Terres de l’Ebre a la direcció mail info@thinktankte.cat